طعم عشق

 

 

الهی...

این روزها...

که خودت ...

تمام فاصله ها را یک به یک

برمی داری ...

تا من برسم به دست های مهربانِ تو...

این روزها عجیب

"طعــــمِ عشــــق"

می دهند...

/ 1 نظر / 108 بازدید
توبه

طعم عشق گاه شیرین وگاه تلخ است این عشق نه تلخ است نه شیرین نمیدانم چه طعمی است اما توصیف نشدنیست.