طعم عشق

 

 

الهی...

این روزها...

که خودت ...

تمام فاصله ها را یک به یک

برمی داری ...

تا من برسم به دست های مهربانِ تو...

این روزها عجیب

"طعــــمِ عشــــق"

می دهند...

/ 1 نظر / 82 بازدید
توبه

طعم عشق گاه شیرین وگاه تلخ است این عشق نه تلخ است نه شیرین نمیدانم چه طعمی است اما توصیف نشدنیست.