# امام_حسین،ارباب،عزاداری_ارباب

ابن ها را خوب یادمان باشد

    یادمــــان باشد :   اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسین اول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینی محــرم و صفــر زمان بالیــدن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 79 بازدید