# خدایا

خدایا خسته ات کردم , میدانم .. :(

  گــاهـــی خیـــــــــــال میکنم  روی دست خــــــــدا مانده ام   خسته اش کــــــــــرده ام   خودش هم نمـــــــی داند   با مـــــــن چـــــه کند... !!! ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید