خدای من

چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که می خواند مرا با آنکه میداند گنهکارم !

/ 3 نظر / 123 بازدید
لبخند زندگی

بشنو:صدای قدمهای آهسته اش را که کم کم نزدیک می شود ببین:رقص شکوفه رابرروی دستان نسیم حس کن:نوازش همان نسیمی که شکوفه ای را رقصانده وعطرنفسش رابرای توبه ارمغان می آود بلندشو:درهای دلت راکه چون اقیانوس پهناوراست و پنجره ی قلبت که با آسمان آبی گسترده به رقابت پرداخته رابازکن صدایم را خواهی شنیدکه با تمام وجودم نقش آرزو رابرزبانم می آفرینم آرزوی هرچه بهترین است برای تو و تک تکشان راچون دانه ی تسبیح به بند می کشم تا لحظه ی ورودش به دستان خدا دهم و او در سال جدیدگشاینده ی بهترین بهترینها باشد.گل سربزن

الهه

سللام مثه همیشه عاااااااااااااااااااااااالی خدا خیرتون بده

حامد

حال کردم واقعا عالیه ادامه بده